ZAMENHOF DAY
15 December 2019 XLII
Khamsin Molossia News

15 December is Zamenhof Day, the birthday of the creator of the Esperanto language, L.L. Zamenhof. Esperanto is the second language of Molossia and was created in 1887 by Dr. Zamenhof. It was designed as a neutral language, to be used to facilitate communication between speakers of different languages without requiring them to learn each other's language. Esperanto is relatively easy to learn with simple grammatical rules and a vocabulary derived from existing European languages supplemented with ample suffixes and prefixes.

Here in Molossia Esperanto is used as a second language, both for internal communication as well as a teaching tool about language in general. Besides English and Spanish, Esperanto is the only language allowed on Molossia's Facebook page.

On Zamenhof Day 2019, His Excellency, The President met with our official advisor regarding Esperanto, Justin Kavanaugh, Esperanto expert, from nearby Reno, Nevada. The goal is to improve the understanding and use of Esperanto in our nation, and Mr. Kavanaugh is helping with that goal. The plan is to make Molossia a truly bilingual nation and even more to spread knowledge and understanding of the International Language.


ZAMENHOFA TAGO
15 Decembro 2019 XLII
Khamsin Molossia Novaĵoj

15 decembro estas Zamenhof-Tago, la naskiĝtago de la kreinto de Esperanto lingvo, L. L. Zamenhof. Esperanto estas la dua lingvo de Molossia kaj estis kreita en 1887 de D-ro Zamenhof. Ĝi estis desegnita kiel neŭtrala lingvo, esti uzata por faciligi komunikadon inter parolantoj de diversaj lingvoj sen bezoni ilin lerni unu la alian lingvon. Esperanto estas relative facile lernebla per simplaj gramatikaj reguloj kaj vortotrezoro derivitaj el ekzistantaj eŭropaj lingvoj kompletigitaj per ampleksaj sufiksoj kaj prefiksoj.

Ĉi tie en Molossia Esperanto estas uzata dua lingvo, ambaŭ por internaj komunikado same kiel instrua ilo pri lingvo ĝenerale. Cetere Angla kaj hispana, Esperanto estas la sola lingvo permesita ĉe Facebook de Molossia paĝo.

La Zamenhof-Tagon 2019, Lia Ekscelenco, La Prezidanto renkontiĝis kun nia oficiala konsilanto pri Esperanto, Justin Kavanaugh, Esperanta spertulo, de proksima Reno, Nevado. La celo estas plibonigi la komprenon kaj uzon de Esperanto en nia nacio, kaj s-ro Kavanaugh helpas pri tiu celo. La plano estas igi Molossia vere dulingva nacio kaj eĉ pli disvastigi scion kaj komprenon de la Internacia Lingvo.


2019 Esperanto Stamp
2019 Esperanto PoŝtmarkoReturn to the Republic of Molossia Main Page.